Contacts

Milí priatelia hudby, treba si to povedať úplne otvorene a úprimne. Existencia Slnko Records je aktuálne vážne ohrozená.

Zrejme ste zachytili snahy súčasnej vlády o zásadné zmeny fungovania Fondu na podporu umenia (FPU). Veľmi v skratke, FPU poskytuje podporu rôznym umeleckým odvetviam prostredníctvom grantov a štipendií.
* these costs do not include fees for musicians


Za cca 8 rokov fungovania FPU boli podporené stovky inštitúcií, projektov a jednotlivcov z oblasti hudby, vizuálneho umenia, divadla, literatúry, tanca či digitálnych hier.

FPU je financované z verejných zdrojov, teda zo štátneho rozpočtu, ale funguje nezávisle na štátnych orgánoch - dotácie sú prideľované na základe rozhodnutí nezávislých komisií, ktoré sú zložené z odborníkov pracujúcich v danom umeleckom odvetví (tanec, hudba, literatúra atď).

Toto všetko ide vláda aktuálne zničiť a tým ohroziť fungovanie a existenciu značnej časti nezávislej kultúry na Slovensku.

Môžeme sa samozrejme baviť o tom, či napr. prílišná závislosť hudobného vydavateľstva na grantoch FPU je správna a udržateľná. Faktom ale je, že v hudbe došlo v posledných rokoch k zásadným zmenám: nástup streamov, dramatický pokles predaja nosičov, covid, inflácia a s tým spojená neistota v príjmoch aj z koncertov. Dalo by sa o tom písať a diskutovať naozaj dlho, toto je len taký povrch.

FPU samozrejme má a malo svoje nedostatky, ale v súčasných podmienkach bolo doteraz dôležitým faktorom, ktorý pomáhal udržateľnosti nielen našich aktivít. S jeho politickým ovládnutím a transformáciou už teraz musíme počítať so všetkými možnosťami.

Jednou z nich je, že úplne zmeníme spôsob fungovania vydavateľstva (a v tejto chvíli úprimne nevieme ako).

Druhou možnosťou je aj koniec vydavateľstva po 23 rokoch fungovania.

Prosím, zaujímajte sa o to, čo sa na Slovensku deje. Angažujte sa, rozprávajte sa medzi sebou a ak môžete, kupujte si slovenskú hudbu.

Podporiť nás môžete príspevkom nižšie

alebo kúpou niektorého z albumov.

Label donation

Support release activities of Slnko records with the amount of your choice.
More Hide
5 1000 Direct input 30,- € Donate
Donations will be solely used for publishing activities of Slnko records. All donations and their use will be published on www.slnkorecords.sk.

Free gift

71
artists
295
donations
10019
€ for support of new music

Our e-shop stores cookies to improve and provide effective services. By remaining on our site you agree to their use.

Concert tickets

 ks  ×   € ( and more)

Name your price

 € ( and more)