Contacts

Triplet

Andrej Šeban

To cart Andrej Šeban
About the album

Andrej Šeban na svojej sólovej dráhe viackrát ukázal, že okrem tradičnej gitarovej tvorby mu nie sú cudzie ani experimenty. V rovnakom duchu pokračuje i na novom trojalbume.

TRIPLET: Hody Náhody - Medzi sviatkami - Tokom

V novej tvorbe kladie špeciálny dôraz na vizuálny aspekt hudby, nakoľko neoddeľuje hudbu a vizuálne umenie a sám je schopný počuť obraz a vidieť zvuk. Zámerom bolo vytvorenie zvukomalebných obrazov, ktoré charakterizuje ako “kino pre uši”.

Hlavnou koncepciou pri nahrávaní albumov bolo oprostenie sa od konkrétnej harmónie, melódie a rytmu a otvorenie priestoru pre voľný experiment. Výsledkom sú inštrumentálne piesne tvorené stereo-efektami a o niečo menej i živými nástrojmi či vokálom, avšak bez konkrétnych textov. “Nechal som sa unášať prúdom invencie a vyhýbam sa akokoľvek viazanému rytmu. Pri nahrávaní som všetko, čo viem o hudbe odložil bokom a pristupoval k nej ako dieťa, ktoré objavuje zvuky a pocity, ktoré mi hudba prináša. Vidím v nej vlastné obrazy a viem si z nej dešifrovať príbeh bez toho, aby som sa zamýšľal nad konkrétnymi akordami alebo tónmi,” opisuje Andrej Šeban.

“Súčasnú dobu vnímam ako samostatné voľné rytmické prúdy idúce nezávisle cez seba v rôznych harmonických a melodický súvislostiach. Mal som dojem, že táto hudba odráža stav sveta, aký je,”.

Album vychádza ako limitovaná číslovaná edícia v 600 exemplároch. Skladá sa z troch CD v papierovom digisleeve, je na ňom 46 skladieb. Na obale je Andrejov obraz.

Vychádza s finančným príspevkom Hudobného fondu.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Playlist

  • 01 Vitajte! (Hody náhody) 00:01:57
  • 02 Odtiaľ potiaľ (Hody náhody) 00:03:38
  • 03 Hole (Hody náhody) 00:02:22
  • 04 Kam sa tie kvety... 00:01:34
  • 05 Ach tie kvety 00:01:20
  • 06 Komorná (Tokom) 00:02:52
  • 07 Doba to umožňuje (Tokom) 00:03:32

Our e-shop stores cookies to improve and provide effective services. By remaining on our site you agree to their use.

Concert tickets

  ks