Shina Longital

Pesničky začala skladať v štrnástich rokoch. Spieva, hrá na bezpražcovú basgitaru a na klavír. "Jej texty v mnohom pripomínajú pohľad na svet očami mystika, šifrované posolstvo, z ktorého sa nám ne-mystikom vyjavujú len obrysy z tieňa, pretože ešte nevidíme tvárou v tvár, ale len ako v zrkadle... Archetypická obraznosť (pole, vietor, voda, dom), ktorú má Šina dar používať s ľahkosťou náboženského človeka, sa presadzuje ako jeden zo základných prvkov v každej piesni, ktorej prepožičia svoje slová. Slová zvukov a zvuky slov v jednom krehkom, zvonivom krčahu." M. Ž.

V súčasnosti naplno v skupine LONGITAL

Okrem albumov dole nahrávala s Danom Salontayom: September (2001) - Tu (2002) - hudbu pre predstavenie divadla Continuo Zatmění/Eclipse (2006) - Long Live! (2010) - Bubliny v betóne (predstavenie Gunagu & Elle danse 2013) - hudbu do animovaného filmu Sneh (Ivana Šebestová 2013) a ďalšie.

Albumy

Koncerty

Video