Video: Lublau: Zvon

Natočené v Power Clube v Starej Ľubovni 8.2.2009. Námet: Millas Groove. Kamera, réžia, strih: Uhlik

Lublau: Hádanka