Slnko records

 

Slnko records, Bratislava, Slovensko

Slnko records sú:

 

Shina (Longital) - vydávanie, nové kapely, nové idey
sina@slnkorecords.sk
Vydavateľstvo v súčasnosti nepríjma žiadne žiadosti na vydanie albumov. Ďakujem za pochopenie.

Luba Kečkešová - distribúcia CD
cd@slnkorecords.sk
Objednávky CD pre obchody, distribúcie, mimoriadne príležitosti. Jednotlivé CD a MP3 objednávajte cez náš Katalóg na tejto webstránke.

Slnko records používa skladový softvér

Eduard Horváth - webdesign
ed@slnkorecords.sk