Med: Bratislava City

Stiahnúť MP3 + PDF booklet (€ 0,00) 29. február 2012, SR 0043, 40:27

Album vychádza len digitálne v MP3 formáte.

Bratislavské pesničky začali Vlado Holina a Tomáš Ďurovka skladať v roku 1998. Kapela odvtedy vystriedala množstvo spoluhráčov, Holina a Ďurovka však zostávajú. Posledné obsadenie kapely dotvorili Vlado Slama, Peter Prekop a Vlado Wittgruber. Gitary, bicie, klávesy a miestami ústna harmonika tvoria priestor pre Ďurovkovu jedinečnú poetiku.

Jednoduché, presne mierené melódie a priehrštia slov zanechávajú silný dojem a jasný obraz v poslucháčovej mysli.  

Obsah

Video